Kép- és hangfelvétel készítésével és közzétételével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

 

A Vízityúk Vízitúra Egyesület által szervezett táborokon, vízitúrákon és az ÉLJ Együtt Lenni Jó! programon való részvétel esetére irányadó

A szülőként/törvényes képviselőként önkéntesen és kifejezetten, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a Vízityúk Vízitúra Egyesület az Autistákért Egyesület (Továbbiakban: Egyesület) honlapján a regisztráció alkalmával

hozzájárulok /nem járulok hozzá, (az online felületen a választásomnak megfelelően),

 hogy rólam és/vagy gyermekemről, az egyesület által szervezett csoportos rendezvényen – mely elérhető az Egyesület honlapján:

https://www.vizityuk.hu fénykép és/vagy videófelvétel készüljön, valamint

hozzájárulok /nem járulok hozzá, (az online felületen a választásomnak megfelelően),

hogy rólam és/vagy gyermekemről a rendezvényen készült fényképek és/vagy videófelvételek az Egyesület honlapján, közösségi felületén vagy nyomtatott kiadványaiban, népszerűsítő céllal nyilvánosságra hozhatók.

Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat indokolás nélkül visszavonhatom az Egyesület vezetőjének címzett írásbeli nyilatkozatommal, mely esetben az Egyesület 3 munkanapon belül megszünteti az adatkezelést, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tovább elfogadom, hogy a közösségi médiában nyilvánosságra hozott felvételek korlátozása csak olyan mértékben valósítható meg, amilyen mértékben azt az adott szolgáltató biztosítja.

Az Egyesület a megadott személyes adatokat a jelen nyilatkozatban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel. A hozzájárulás visszavonásig érvényes.

Tudomással bírok arról, hogy 18. életévet betöltött érintettek maguk tehetnek nyilatkozatot, melyhez nem szükséges a szülő/törvényes képviselő hozzájárulása.

Kijelentem, hogy az adatkezelési tájékoztatót a https://vizityuk.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon elolvastam és az abban foglaltakat tudomásul vettem.

A hozzájárulás igazolása a Jelentkezési lap kitöltése, a túra díjának kifizetése és a túrán való részvétel.