A Vízityúk Vízitúra Egyesület által szervezett vízitúrákon való részvétel esetére irányadó

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Még mielőtt megijednétek: a szabályok nem azért vannak, hogy elrettentsenek, hanem azért, hogy biztonságban és kellemesen érezzétek magatokat!

 

1. ALAPVETÉSEK

A Vízityúk Vízitúra Egyesület nem tehető felelőssé az időjárás vagy más természeti csapásokból, ill. vis majorból eredő károkért, nehézségekért, kényelmetlenségekért. Amennyiben a vízitúra veszélyhelyzet, a vízállás, időjárási vagy más kockázatot jelentő okból egy adott napon nem indul, a Vízityúk Vízitúra Egyesületet semmiféle kártérítés fizetése nem terheli. A vízállás szélsőségesen változhat.

Ha „vízügyi” értelemben ugyan még nem „árad” egy folyó, de nagy a sodrás (így a borulás veszélye nagyobb), különösen, ha elég a magas a vízállás, ahhoz, hogy nem is látszanak ki a borulás esetén menekülésre alkalmat adó, a kiúszás és kenu visszafordításának lehetőségét kínáló zátonyok, lapályok a vízitúra nem indul vagy leáll.

Ha bármilyen kockázattal jár a vizitúra – ilyen lehet ha egy folyószakaszon mindkét oldalon a magas vízállás miatt olyan a part, ahol nem lehet vagy nagyon nehéz kikötni, fennáll a lehetősége annak, hogy egy esetlegesen boruló kenu legénysége több száz métert vagy akár kilométert is sodródhatna (trauma, lehűlés veszélye), akkor nem szállunk vízre, másik túra alkalmat kínálunk fel.

A Vízityúk Vízitúra Egyesület által hirdetett vízitúrákra a jelentkezési lap beküldésével és a részvételi díj határidőre – a túrakiírásban foglaltak szerint – történő befizetésével Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tartja.

 

2. A JELENTKEZÉS ÉS AZ ADMINISZTRÁCIÓ FŐBB SZABÁLYAI

A jelentkezés e-mail-ben történő visszaigazolásunkkal és a foglaló (50%) befizetésével válik véglegessé. A fennmaradó díjat túra megkezdése előtt 15 nappal kell befizetni. Amennyiben a túra díja ezen határidőre nem kerül teljes összegben befizetésre, úgy az Egyesület a szerződéstől külön értesítés nélkül elállhat, azt tárgytalannak tekintheti. Ha a jelentkezés az utazás megkezdése előtti 15 napon belül történik, a befizetett összeg nem jár vissza, viszont a lefoglalt hely másra átruházható.

Áraink minimum 15 fő részvétele esetén érvényesek. 20 fő alatti részvételi létszám esetén egyedi árajánlatot adunk.

Befizetni átutalással a Vízityúk Vízitúra Egyesület 68500146-11059792 számú számlájára lehet.

A teljes részvételi díjadnak a túra megkezdése előtt, a túrakiírásban foglaltak szerinti határidőig meg kell érkezni.

A részvételi díj a túrák meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások (túrázás, szállás, étkezés, programok, stb.) díját, ezek szervezési költségeit foglalják magukban. Egyes utaknál a szállásért, parkolásért, étkezésért külön kell fizetni, melyet az adott túrakiírásban minden alkalommal közzé teszünk.

A Vízityúk Vízitúra Egyesület a programváltoztatás jogát fenntartja.

Az Egyesület a túra megkezdése előtti 10. naptári napig kártérítés nélkül, a befizetett összeg teljes visszatérítése mellett a szerződéstől elállhat:

 • a túrához szükséges legkisebb tervezett jelentkezőlétszám hiányában,
 • vagy a túrát a szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmények miatt.

Amennyiben az Egyesület a szerződéstől eláll, a túrázó jogai a következők:

 • az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Egyesületnek lehetősége van. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbség a túrázót terheli, ha pedig alacsonyabb értékű, az Egyesület köteles a díjkülönbözetet a túrázónak megtéríteni.
 • kérheti a befizetett részvételi díj azonnali, teljes összegű visszatérítését.

Az Egyesület nem köteles visszatéríteni a részvételi díjat, ha a túrázó magatartása miatt kizárásra kerül a túráról, vagy saját érdekkörében felmerült indokkal a túrát később kezdi, vagy korábban megszakítja.

18 éves korig a részvételt a szülőkkel engedélyeztetni kell. A szülői engedélyhez szükséges nyomtatványt itt lehet letölteni, melyet aláírás után e-mailen kérünk visszajuttatni az anita@vizityuk.hu e-mail címre. A szülői engedély eredeti példányát a gyermek a túrára köteles magával hozni, és azt a túravezetőnek átadni.

 

3. A RÉSZVÉTEL LEHETŐSÉGÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZŐ ELŐÍRÁSOK

Aki nem tud úszni, illetve 18 éven aluli, vállalnia kell, hogy a vízen mentőmellényben tartózkodik. 18 éves korig a mentőmellény használata kötelező!

Túráinkon mindenki saját felelősségére vesz részt!

Gyógyszerszedésről, érzékenységről, allergiáról, bármilyen egészségi állapottal kapcsolatos helyzetről, mely befolyásolhatja a túrát, a résztvevő köteles tájékoztatni a túravezetőt. Ugyanígy a túra alatt fellépő egészségügyi vagy lelki problémákról is tájékoztasd a túravezetőt, ha tud, segít.

Egyesületünk túraszervezést, túra felszerelés szállítását, bérbeadását, túravezetést, lebonyolítást vállal, de kérésre egyebekben is segítünk.

A Túravezető kötelessége és felelőssége, hogy a túrát biztonsággal végig vezesse, ennek érdekében döntéseket hoz, ha kell utasításokat ad. A túravezető feladata a túrázási alapismeretek átadására, a táborozási feltételek megszervezésére, a napi túrák ismertetésére terjed ki, így a túrákon mindenki egyéni résztvevőként saját felelősségére vesz részt.

Saját csomagjáról, illetve táborozó felszerelése őrzéséről a túrázó maga gondoskodik, kivéve, ha azt az egyesület képviselője szállításra átvette.

 

4. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

Saját szervezésű, vezetett túráinkon kérjük, tartsd be az alábbi szabályokat:

A vízi közlekedés szabályait a vízi közlekedéssel kapcsolatos jogszabályok és aktuálisan a Túravezető rögzíti.

Vízen tilos bármilyen tudat-, vagy állapotmódosító-, ajzó-, lassító- vagy gyorsító szer fogyasztása.

Viselkedés vízen:

 • a túravezető határozza meg az indulást/érkezést
 • a túravezető határozza meg a hajóbeosztást, figyelembe véve azt, hogy kivel szeretnétek egy hajóban evezni
 • a túravezető engedélye nélkül TILOS helyet cserélni
 • hajóban felállni TILOS
 • Italfogyasztás: a hajózási jogszabályban a kenu sportcélú vízi járműnek minősül, alkoholt fogyasztani TILOS MINDENKINEK! Igen, az utasnak is! Kánikulában pálinkázni olcsóbb, de veszélyes!
 • a hajóban a kormányos a főnök. Mindenki azt, úgy, és akkor csinálja, amikor azt a kormányos mondja. A kormányos azt mondja/csinálja, amit a túravezető mond! 🙂
 • ki/beszálláskor, induláskor/érkezéskor mindig mindenki megvár mindenkit, és segít a többieknek.
 • Ha látni szeretnél őzikéket, fekete gólyát, stb. ne lármázz!
 • Mindenkinek névre szólóan ki lesz osztva a mentőmellénye, ami sorszámozott. Ezt a túra végéig megőrzöd! A szabály szerint minden hajóban annyi mellénynek kell lenni, ahányan a hajóban ülnek. 18 év fölött nem kötelezhetek senkit, hogy viselje, az a saját felelőssége. 18 év alatt – amennyiben a szülő jelen van – a mellény viselése a szülő felelőssége.
 • a hajókat, mellényeket tiszta állapotban adom át, így is kérem vissza! Amennyiben nem, úgy 1000 Ft/db a mosás ára.
 • sérült, elhagyott mellényt, evezőt, hajót ki kell fizetni! (mellény: 10.000.- Ft/db, evező 12.000.- Ft/db)

 

Viselkedés parton:

 • a hajókat partra/trélerre kell rakodni. Ebben mindenki segít.
 • A kempingekben a zuhanyban található meleg víz korlátozottan áll rendelkezésre, senki ne szaunázzon! Figyelj a többiekre is!
 • Ne lármázz! Hozz gitárt/szájharmonikát és énekelj szépen! 🙂
 • a túravezető tudta nélkül senki nem bóklászik el sehova!
 • Szeretünk nyugodtan aludni, és tudjuk, hogy ezzel mások is így vannak.
 • Tiszteletben tartjuk a helyi szokásokat és vállaljuk a saját szokásainkat.
 • Örülünk, ha barátokra lelünk, és segítőkészek vagyunk mások felé.
 • Túráinkon vigyázz a természetre, figyelj a tisztaságra, tartsd be a környezetvédelmi előírásokat, de elsősorban az emberi jó ízlés szerint cselekedj.
 • Kérjük, vigyázz a felszerelésre, előtted mások is vigyáztak rá, utánad mások is használni szeretnék. Gondatlanságból történő károkozás esetén anyagi felelősséggel tartozol!

 

A túravezetőnek jogában áll azon személy túrából történő kizárása, aki saját vagy mások testi épségét, valamint a felszerelést veszélyezteti, a fenti szabályokat és/vagy a túravezető bármilyen utasítását nem tartja be, figyelmen kívül hagyja vagy megsérti.

Ezen felül kizárásra kerül az olyan résztvevő, aki mások közérzetét rontja, az oktatáshoz, kulturált és egészséges részvételhez való jogát sérti, vagy akinek bármilyen állapota vagy viselkedése az oktató megítélése szerint nem kívánatos.

A kizárt résztvevő a részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt!

 

Allergiádról/betegségedről tájékoztasd a túravezetőt!

 

Eszméletvesztéssel járó betegségben szenvedők NEM vehetnek részt a vízitúrán!

 

A résztvevő tudomásul veszi, hogy a túratársakra és önmagára nézve veszélyes magatartás, a közösségi normák durva megsértése esetén a túravezető a további részvételtől eltilthatja! Ez esetben kártérítést, a részvételi díj visszafizetését nem kérheti. A Túravezetőnek joga van a túra biztonságos, folyamatos és jó hangulatú lebonyolítását akadályozókat, vagy a társaikkal együtt nem működőket eltávolítani a túráról.

 

5. KÉP- ÉS HANGFELVÉTELHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

A Jelentkezési lapon megtalálható.

6. Adattovábbítási nyilatkozat bankkártyás fizetés esetén 

Tudomásul veszem, hogy a Vízityúk Vízitúra Egyesület az Autistákért (4551 Nyíregyháza, Vezér u. 75.) adatkezelő által a www.vizityuk.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, e-mail cím, jogi személy esetén adószám. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

Köszönjük, hogy a fentiekben leírtak betartásával hozzájárulsz a biztonságos élményt nyújtó túrák szervezéséhez!

Nyíregyháza, 2023. március 01.

 

A Vízityúk Vízitúra Egyesület

vezetősége